Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

CYRUS_CONN_NONSYNCLITERAL (integer)
CYRUS_CONN_INITIALRESPONSE (integer)
CYRUS_CALLBACK_NUMBERED (integer)
CYRUS_CALLBACK_NOLITERAL (integer)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top