Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

DBX Configuration Options
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
dbx.colnames_case "unchanged" PHP_INI_SYSTEM Removed in PHP 5.1.0.
PHP_INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları için Yapılandırma ayarlarının yeri bölümüne bakınız.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

dbx.colnames_case string

Columns names can be returned "unchanged" or converted to "uppercase" or "lowercase". This directive can be overridden with a flag to dbx_query().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top