Laracon EU Online 2021

Kurulum

Bu eklenti » PECL deposuna taşınmış olup şu sürümden itibaren PHP kaynak paketinde dağıtılmamaktatır: PHP 5.1.0

Bu PECL eklentisini kurma bilgisi kılavuzun PECL eklentisinin kurulması başlıklı faslında bulunabilir. Yeni dağıtımlar, indirmeler, kaynak dosyaları, sürdürücü bilgileri ve CHANGELOG gibi ek bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: » https://pecl.php.net/package/dbx.

In order to have these functions available, you must compile PHP with dbx support by using the --enable-dbx option and all options for the databases that will be used, e.g. for MySQL you must also specify --with-mysql=[DIR]. To get other supported databases to work with the dbx-module refer to their specific documentation.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top