DirectoryIterator::getGroup

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DirectoryIterator::getGroupGet group for the current DirectoryIterator item

Açıklama

public DirectoryIterator::getGroup(): int

Get the group id of the file.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Returns the group id of the current DirectoryIterator item in numerical format.

Örnekler

Örnek 1 DirectoryIterator::getGroup() example

<?php
$iterator
= new DirectoryIterator(dirname(__FILE__));
$groupid = $iterator->getGroup();
echo
'Directory belongs to group id ' . $groupid . "\n";
print_r(posix_getgrgid($groupid));
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Directory belongs to group id 42
Array
(
  [name]  => toons
  [passwd] => x
  [members] => Array
    (
      [0] => tom
      [1] => jerry
    )
  [gid]   => 42
)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top