DirectoryIterator::getSize

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DirectoryIterator::getSizeGet size of current DirectoryIterator item

Açıklama

public DirectoryIterator::getSize(): int

Get the file size for the current DirectoryIterator item.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Returns the size of the file, in bytes.

Örnekler

Örnek 1 DirectoryIterator::getSize() example

<?php
$iterator
= new DirectoryIterator(dirname(__FILE__));
foreach (
$iterator as $fileinfo) {
if (
$fileinfo->isFile()) {
echo
$fileinfo->getFilename() . " " . $fileinfo->getSize() . "\n";
}
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

apple.jpg 15385
banana.jpg 15190
example.php 170
pear.jpg 34406

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top