SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

DirectoryIterator::isReadable

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DirectoryIterator::isReadableDetermine if current DirectoryIterator item can be read

Açıklama

public DirectoryIterator::isReadable(): bool

Determines if the current DirectoryIterator item is readable.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns true if the file is readable, otherwise false

Örnekler

Örnek 1 DirectoryIterator::isReadable() example

<?php
$iterator 
= new DirectoryIterator(dirname(__FILE__));
foreach (
$iterator as $fileinfo) {
    if (
$fileinfo->isReadable()) {
        echo 
$fileinfo->getFilename() . "\n";
    }
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

apple.jpg
banana.jpg
example.php
pears.jpg

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top