PHP 8.0.3 Released!

Kurulum

Bu eklenti » PECL deposuna taşınmış olup şu sürümden itibaren PHP kaynak paketinde dağıtılmamaktatır: PHP 5.3.0

Bu PECL eklentisini kurma bilgisi kılavuzun PECL eklentisinin kurulması başlıklı faslında bulunabilir. Yeni dağıtımlar, indirmeler, kaynak dosyaları, sürdürücü bilgileri ve CHANGELOG gibi ek bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: .

In order to have these functions available, you must compile PHP with fbsql support by using the --with-fbsql[=DIR] option. If you use this option without specifying the path to fbsql, PHP will search for the fbsql client libraries in the default installation location for the platform. Users who installed FrontBase in a non standard directory should always specify the path to fbsql: --with-fbsql=/path/to/fbsql. This will force PHP to use the client libraries installed by FrontBase, avoiding any conflicts.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top