PHP 8.0.0 Released!

Kurulum

Bu eklenti » PECL deposuna taşınmış olup şu sürümden itibaren PHP kaynak paketinde dağıtılmamaktatır: PHP 5.2.0

Bu PECL eklentisini kurma bilgisi kılavuzun PECL eklentisinin kurulması başlıklı faslında bulunabilir. Yeni dağıtımlar, indirmeler, kaynak dosyaları, sürdürücü bilgileri ve CHANGELOG gibi ek bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: » https://pecl.php.net/package/filepro.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top