PHP 7.4.9 Released!

apc_add

(PECL apc >= 3.0.13)

apc_addBir değişkeni önbellek veri deposunda saklar

Açıklama

apc_add ( string $anahtar , mixed $değişken [, int $yaşam_süresi = 0 ] ) : bool

Eğer daha önceden saklanmadı ise, bir değişkeni önbellek veri deposunda saklar.

Bilginize: apc_add() işlevi ile saklanan değişkenler, PHP'nin diğer saklama yöntemlerine aykırı olarak, HTTP sunucu istekleri arasında kalıcı olarak saklanacaktır (değişken önbellekten kaldırılana kadar).

Değiştirgeler

anahtar

Değişken depoda bu anahtar ismi kullanılarak saklanacaktır. anahtar'lar önbellek içinde benzersizdir, yani apc_add() işlevi kullanarak aynı isimde varolan bir değişkeni saklamaya çalışmak, eski değeri değiştirmeyecek bunun yerine işlevin FALSE dönmesine neden olacaktır. (apc_add() ile apc_store() arasındaki tek fark budur).

degişken

Saklanacak değişken

yaşam_süresi

Yaşam Süresi; değişken, yaşam_süresi saniye süresince depoda saklanacaktır. yaşam_süresi geçildikten sonraki istekte önbellekten çıkartılacaktır. Eğer yaşam_süresi verilmediyse veya 0 olarak ayarlandıysa, değer el yordamıyla silinmediği veya önbellek boşaltılma, yeniden başlatma, vs. gibi süreçler ile temizlenmediği sürece saklanacaktır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - apc_add() örneği

<?php
$bilgi 
'bilgi';
apc_add('sakla'$bilgi);
var_dump(apc_fetch('sakla'));
echo 
"\n";
$bilgi 'önbelleğe alınmayacak';
apc_add('sakla'$bilgi);
var_dump(apc_fetch('sakla'));
echo 
"\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

string(5) "bilgi"
string(5) "bilgi"

Ayrıca Bakınız

  • apc_store() - Bir değişkeni veri deposunda saklar
  • apc_fetch() - Depolanmış bir değişkeni önbellekten alır
  • apc_delete() - Depolanmış bir değişkeni önbellekten siler

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
13
liv_romania at yahoo dot com
4 years ago
In order to understand better how APC caching works you can do the following:

1. Restart web server (Apache or Nginx)

2. Create file "apc_fetch.php":
<?php
var_dump
(apc_fetch(array(
   
'CUR_DATE_5s_1',
   
'CUR_DATE_5s_2',
   
'CUR_DATE_5s_3',
   
'CUR_DATE_0s_1',
   
'CUR_DATE_0s_2',
   
'CUR_DATE_0s_3',
)));
?>

3. Create file "apc_add.php":
<?php
$ttl
= 5;

$key = 'CUR_DATE_5s_1';
$var = date('c');
$result = apc_add($key, $var, $ttl);
var_dump($result);
echo
"\n";

$var = date('c');
$result = apc_add($key, $var, $ttl);
var_dump($result);
echo
"\n";

$key = 'CUR_DATE_0s_1';
$var = date('c');
$result = apc_add($key, $var);
var_dump($result);
echo
"\n";

$values = array(
   
'CUR_DATE_5s_2' => date('c'),
   
'CUR_DATE_5s_3' => rand(),
);
$result = apc_add($values, null, $ttl);
var_dump($result);
echo
"\n";

$values = array(
   
'CUR_DATE_0s_2' => date('c'),
   
'CUR_DATE_0s_3' => rand(),
);
$result = apc_add($values, null);
var_dump($result);
?>

4. Run "apc_fetch.php" and "apc_add.php" several times in order to see the persistent result and how values change from one request to another.
To Top