apc_cache_info

(PECL apc >= 2.0.0)

apc_cache_infoAPC'nin veri deposundan önbellek bilgisini gösterir

Açıklama

apc_cache_info ([ string $önbellek_türü [, bool $sınırlı = false ]] ) : array

APC'nin veri deposundan önbellek ve tanımlayıcı (meta-data) bilgileri gösterir.

Dönen Değerler

Önbelleğe alınmış veri ve tanımlayıcı veriler dizisi; hata durumunda FALSE

Bilginize: apc_cache_info() eğer önbellek verisini elde edemez ise uyarı verecektir. Genelde APC etkin değilken bu durumla karşılaşırsınız.

Değiştirgeler

önbellek_türü

Eğer önbellek_türü "user", ise, kullanıcı önbellek bilgisi geri dönecektir.

Eğer önbellek_türü "filehits", ise, güncel istek için hangi dosyalar önbelleğe alınmış bilgisi dönecektir. Bu özelliğin etkin olabilmesi için derleme sırasında --enable-filehits kullanmak gerekir.

Eğer önbellek_türü geçersiz ise veya belirtilmediyse, sistem önbellek bilgisi (önbelleğe alınmış dosyalar) geri dönecektir.

sınırlı

Eğer limited TRUE ise, önbellek girdilerinin bir bölümünü listelemeyecektir. Bu istatistik elde etmek için yapılan çağrıların eniyileştirilmesinde yararlıdır.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
3.0.11 sınırlı değiştirgesi eklenmiştir.
3.0.16 önbellek_türü değiştirgesi için "filehits" seçeneği eklenmiştir.

Örnekler

Örnek 1 Bir apc_cache_info() örneği

<?php
print_r
(apc_cache_info());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [num_slots] => 2000
  [ttl] => 0
  [num_hits] => 9
  [num_misses] => 3
  [start_time] => 1123958803
  [cache_list] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [filename] => /path/to/apc_test.php
          [device] => 29954
          [inode] => 1130511
          [type] => file
          [num_hits] => 1
          [mtime] => 1123960686
          [creation_time] => 1123960696
          [deletion_time] => 0
          [access_time] => 1123962864
          [ref_count] => 1
          [mem_size] => 677
        )
      [1] => Array (...her önbellek dosyası için yinelenir)
)

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top