bcompiler_load_exe

(PECL bcompiler >= 0.4)

bcompiler_load_exebcompiler exe dosyasından sınıfları okur ve oluşturur

Açıklama

bcompiler_load_exe ( string $dosyaadi ) : bool

bcompiler exe dosyasından veriyi okur ve derlenmiş koddan sınıfları oluşturur.

Değiştirgeler

dosyaadi

Dizge olarak exe dosya yolu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - bcompiler_load_exe() örneği

<?php

bcompiler_load_exe
("/tmp/example.exe");
print_r(get_defined_classes());

?>

Notlar

Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Ayrıca Bakınız

  • bcompiler_load() - bz biçiminde sıkıştırılmış dosyadan, sınıfları okur ve oluşturur

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-6
Sinured
13 years ago
foo.exe (compiled):
<?php
class myclass {
    static
$scalar = 'Hello World!';
}
?>

foo.php:
<?php
include 'foo.exe';
echo
myclass::$scalar;
?>

As you can see, simply including the file will also work perfectly (oh joy!)
To Top