bcompiler_load

(PECL bcompiler >= 0.4)

bcompiler_loadbz biçiminde sıkıştırılmış dosyadan, sınıfları okur ve oluşturur

Açıklama

bcompiler_load ( string $dosyaadi ) : bool

bz biçiminde sıkıştırılmış dosyadan veriyi okur ve derlenmiş koddan sınıfları oluşturur.

Değiştirgeler

dosyaadi

Dizge olarak, bz sıkıştırılmış dosya yolu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - bcompiler_load() örneği

<?php

bcompiler_load
("/tmp/example");

print_r(get_defined_classes());

?>

Notlar

Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Bilginize:

Derlenmiş kodları çözümlemek için lütfen include veya require deyimlerini kullanın, bu işlevler bcompiler_load işlevinden daha uygun ve taşınabilirdir.

Bu işlevin, derlenmiş dosyanın gövdesinde bulunan betiği çalıştırmadığına dikkat edin.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top