PHP Conference China 2020

bcompiler_parse_class

(PECL bcompiler >= 0.4)

bcompiler_parse_classDerlenmiş koddan sınıfı okur ve kullanıcı tanımlı işleve geriçağırım yapar

Açıklama

bcompiler_parse_class ( string $sinif , string $gericagirim ) : bool

Derlenmiş koddan sınıfı okur ve kullanıcı tanımlı işleve geriçağırım yapar.

Değiştirgeler

sinif

Dizge olarak sınıf adı.

gericagirim

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - bcompiler_parse_class() örneği

<?php

function readByteCodes($data) {
    
print_r($data);
}

bcompiler_parse_class("DB","readByteCodes");

?>

Notlar

Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Bilginize:

Bu işlev, bcompiler'dan çıkartılmıştır. 0.5 ve sonraki bcompiler sürümlerinde geçerli değildir.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top