PHP Conference China 2020

bcompiler_read

(PECL bcompiler >= 0.4)

bcompiler_readBir dosya tanıtıcısından sınıfları okur ve oluşturur

Açıklama

bcompiler_read ( resource $dosyatanitici ) : bool

Açık bir dosya tanıtıcısından derlenmiş veri okur ve sınıflar oluşturur.

Değiştirgeler

dosyatanitici

fopen() işlevinden elde edilmiş bir tanıtıcı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - bcompiler_read() örneği

<?php
$fh 
fopen("/tmp/example","r");
bcompiler_read($fh);
fclose($fh);
print_r(get_defined_classes());

?>

Notlar

Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Bilginize:

Derlenmiş kodları çözümlemek için lütfen include veya require deyimlerini kullanının, bu işlevler bcompiler_load işlevinden daha uygun ve taşınabilirdir.

Bu işlevin, derlenmiş dosyanın gövdesinde bulunan betiği çalıştırmadığına dikkat edin.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top