PHP Conference China 2020

bcompiler_write_class

(PECL bcompiler >= 0.4)

bcompiler_write_classTanımlanmış bir sınıfı dosyaya yazar

Açıklama

bcompiler_write_class ( resource $dosyatanitici , string $sinifadi [, string $genisletme ] ) : bool

Tanımlanmış sınıfı derlenmiş koddan okur ve açık bir dosya tanıtıcısına yazar.

Değiştirgeler

dosyatanitici

fopen() işlevinden elde edilmiş bir tanıtıcı.

sinifadi

Dizge olarak sınıf adı.

genisletme

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - bcompiler_write_class() örneği

<?php
$fh 
fopen("/tmp/example","w");
bcompiler_write_header($fh);
bcompiler_write_class($fh,"DB");
// DB_common'u DB_mysql'den önce yazmalısınız, DB_mysql DB_common'u
// genişletir.
bcompiler_write_class($fh,"DB_common");
bcompiler_write_class($fh,"DB_mysql");
bcompiler_write_footer($fh);
fclose($fh);

?>

Notlar

Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Bilginize:

Bu işlev bağımlılık denetlemesi yapmaz, yükleme sırasında undefined class hatası almamak için sınıfları doğru sırada yazdığınızdan emin olmalısınız.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top