PHP 8.0.0 Beta 4 available for testing

bcompiler_write_constant

(PECL bcompiler >= 0.5)

bcompiler_write_constantTanımlanmış sabiti dosyaya yazar

Açıklama

bcompiler_write_constant ( resource $dosyatanitici , string $sabitadi ) : bool

PHP kodunda tanımlanmış sabiti okur ve açık bir dosya tanıtıcısına yazar.

Değiştirgeler

dosyatanitici

fopen() işlevinden elde edilmiş bir tanıtıcı.

sabitadi

Dizge olarak, tanımlanmış sabitin adı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - bcompiler_write_constant() örneği

<?php
define
("MODULE_MAX"30);

$fh fopen("/tmp/example","w");
bcompiler_write_header($fh);
bcompiler_write_constant($fh,"MODULE_MAX");
bcompiler_write_footer($fh);
fclose($fh);

?>

Notlar

Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top