PHP 8.0.0 Beta 4 available for testing

bcompiler_write_file

(PECL bcompiler >= 0.6)

bcompiler_write_fileBir php kaynak dosyasını derleyerek yazar

Açıklama

bcompiler_write_file ( resource $dosyatanitici , string $dosyaadi ) : bool

Bu işlev, verilmiş php kaynak dosyasını derler ve açık bir dosya tanıtıcısına yazar.

Değiştirgeler

dosyatanitici

fopen() işlevinden dönen bir tanıtıcı.

dosyaadi

Dizge olarak kaynak dosya yolu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - bcompiler_write_file() örneği

<?php
$fh 
fopen("example.phb""w");
bcompiler_write_header($fh);
bcompiler_write_file($fh"example.php");
bcompiler_write_footer($fh);
fclose($fh);
/* aşağıdaki iki deyim denk olmalıdır:
include "example.php";
   ve
include "example.phb";
*/
?>

Notlar

Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top