PHP Conference China 2020

bcompiler_write_function

(PECL bcompiler >= 0.5)

bcompiler_write_functionTanımlı bir işlevi derlenmiş olarak yazar

Açıklama

bcompiler_write_function ( resource $dosyatanitici , string $islevAdi ) : bool

İşlevi PHP kodundan okur ve açık dosya tanıtıcısına derlenmiş olarak yazar. Sıralama önemli değildir (aşağıdaki örnekte işlev b, işlev a'yı kullanıyor olsa bile düzgün çalışacaktır).

Değiştirgeler

dosyatanitici

fopen() işlevinden dönen tanıtıcı.

islevAdi

Dizge olarak işlev adı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - bcompiler_write_function() örneği

<?php
$fh 
fopen("/tmp/example","w");
bcompiler_write_header($fh);
bcompiler_write_function($fh,"my_function_a");
bcompiler_write_function($fh,"my_function_b");
bcompiler_write_footer($fh);
fclose($fh);

?>

Notlar

Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top