PHP 8.0.0 Beta 4 available for testing

bcompiler_write_functions_from_file

(PECL bcompiler >= 0.5)

bcompiler_write_functions_from_fileBir dosya içinde tanımlanmış bütün işlevleri derleyerek yazar

Açıklama

bcompiler_write_functions_from_file ( resource $dosyatanitici , string $dosyaAdi ) : bool

Dosya içindeki bütün tanımlı işlevleri arar ve derlenmiş karşılıklarını açık dosya tanıtıcısına yazar.

Değiştirgeler

dosyatanitici

fopen() işlevinden dönen tanıtıcı.

dosyaAdi

Derlenecek dosya, bu dosyayı daima include veya require deyimleri ile eklemelisiniz.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - bcompiler_write_functions_from_file() örneği

<?php
require('module.php');

$fh fopen("/tmp/example","w");
bcompiler_write_header($fh);
bcompiler_write_functions_from_file($fh,'module.php');
bcompiler_write_footer($fh);
fclose($fh);

?>

Notlar

Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top