PHP 7.4.9 Released!

crack_closedict

(PECL crack >= 0.1)

crack_closedictAçık bir CrackLib sözlüğünü kapatır

Açıklama

crack_closedict ([ resource $sözlük ] ) : bool

sözlük tanıtıcısının gösterdiği sözlük özkaynağını kapatır.

Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Değiştirgeler

sözlük

Kapatılacak sözlük. Belirtilmezse açılan son sözlük kapatılır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top