crack_opendict

(PECL crack >= 0.1)

crack_opendictYeni bir CrackLib sözlüğü açar

Açıklama

crack_opendict ( string $sözlük ) : resource

crack_check() işlevinde kullanmak üzere yeri belirtilen sözlüğü açar.

Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Bilginize:

Bir kerede en fazla bir sözlük açık olabilir.

Değiştirgeler

sözlük

Cracklib sözlük dosyasının yolu.

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda FALSE yoksa bir sözlük özkaynağı tanıtıcısı döndürür.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top