PHP 8.0.3 Released!

dbplus_chdir

(PHP 4 <= 4.3.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_chdirGet/Set database virtual current directory

Açıklama

dbplus_chdir ( string $newdir = ? ) : string

Changes the virtual current directory where relation files will be looked for by dbplus_open().

Değiştirgeler

newdir

The new directory for relation files. You can omit this parameter to query the current working directory.

Dönen Değerler

Returns the absolute path of the current directory.

Notlar

Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top