International PHP Conference Berlin 2021

dbplus_curr

(PHP 4 <= 4.3.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_currGet current tuple from relation

Açıklama

dbplus_curr ( resource $relation , array &$tuple ) : int

Reads the data for the current tuple for the given relation.

Değiştirgeler

relation

A relation opened by dbplus_open().

tuple

The data will be passed back in this parameter, as an associative array.

Dönen Değerler

The function will return zero (aka. DBPLUS_ERR_NOERR) on success or a db++ error code on failure.

Notlar

Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top