PHP 8.0.3 Released!

dbplus_errcode

(PHP 4 <= 4.3.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_errcodeGet error string for given errorcode or last error

Açıklama

dbplus_errcode ( int $errno = ? ) : string

Returns a clear error string for the given error code.

Değiştirgeler

errno

The error code. If not provided, the result code of the last db++ operation is assumed.

Dönen Değerler

Returns the error message.

Notlar

Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top