dbplus_rrename

(PHP 4 <= 4.3.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_rrenameRename a relation

Açıklama

dbplus_rrename ( resource $relation , string $name ) : int

dbplus_rrename() will change the name of relation to name.

Değiştirgeler

relation

A relation opened by dbplus_open().

name

Dönen Değerler

Notlar

Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu risk göze alınamayacaksa bu işlev kullanılmamalıdır.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top