PHP 8.0.3 Released!

dbplus_rsecindex

(PHP 4 <= 4.3.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_rsecindexCreate a new secondary index for a relation

Açıklama

dbplus_rsecindex ( resource $relation , mixed $domlist , int $type ) : mixed

dbplus_rsecindex() will create a new secondary index for relation with consists of the domains specified by domlist and is of type type

Değiştirgeler

relation

A relation opened by dbplus_open().

domlist

A combination of domains. May be passed as a single domain name string or as an array of domain names.

type

Dönen Değerler

Returns resource on success or DBPLUS_ERR_UNKNOWN on failure.

Notlar

Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top