PHP 8.1.0 Alpha 1 available for testing

fbsql_blob_size

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.3.0)

fbsql_blob_sizeGet the size of a BLOB

Açıklama

fbsql_blob_size ( string $blob_handle , resource $link_identifier = ? ) : int

Returns the size of the given BLOB.

Değiştirgeler

blob_handle

A BLOB handle, returned by fbsql_create_blob().

bağlantı_tanıtıcısı

fbsql_connect() veya fbsql_pconnect() işlevinden dönen bir FrontBase bağlantı tanıtıcısı.

İsteğe bağlıysa ve belirtilmemişse işlev, FrontBase sunucusuna açılmış bir bağlantı olup olmadığına bakar, bir bağlantı yoksa fbsql_connect() işlevi değiştirgesiz çağrılmışçasına bir bağlantı oluşturmaya çalışır.

Dönen Değerler

Returns the BLOB size as an integer, or false on error.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top