PHP 8.1.0 Alpha 1 available for testing

fbsql_clob_size

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.3.0)

fbsql_clob_sizeGet the size of a CLOB

Açıklama

fbsql_clob_size ( string $clob_handle , resource $link_identifier = ? ) : int

Returns the size of the given CLOB.

Değiştirgeler

clob_handle

A CLOB handle, returned by fbsql_create_clob().

bağlantı_tanıtıcısı

fbsql_connect() veya fbsql_pconnect() işlevinden dönen bir FrontBase bağlantı tanıtıcısı.

İsteğe bağlıysa ve belirtilmemişse işlev, FrontBase sunucusuna açılmış bir bağlantı olup olmadığına bakar, bir bağlantı yoksa fbsql_connect() işlevi değiştirgesiz çağrılmışçasına bir bağlantı oluşturmaya çalışır.

Dönen Değerler

Returns the CLOB size as an integer, or false on error.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top