PHP 8.1.0 Alpha 1 available for testing

fbsql_get_autostart_info

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5 < 5.3.0)

fbsql_get_autostart_info

Açıklama

fbsql_get_autostart_info ( resource $link_identifier = ? ) : array
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

bağlantı_tanıtıcısı

fbsql_connect() veya fbsql_pconnect() işlevinden dönen bir FrontBase bağlantı tanıtıcısı.

İsteğe bağlıysa ve belirtilmemişse işlev, FrontBase sunucusuna açılmış bir bağlantı olup olmadığına bakar, bir bağlantı yoksa fbsql_connect() işlevi değiştirgesiz çağrılmışçasına bir bağlantı oluşturmaya çalışır.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top