PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

fbsql_set_password

(PHP 5 < 5.3.0)

fbsql_set_passwordChange the password for a given user

Açıklama

fbsql_set_password(
    resource $link_identifier,
    string $user,
    string $password,
    string $old_password
): bool

Changes the password for the given user.

Değiştirgeler

bağlantı_tanıtıcısı

fbsql_connect() veya fbsql_pconnect() işlevinden dönen bir FrontBase bağlantı tanıtıcısı.

İsteğe bağlıysa ve belirtilmemişse işlev, FrontBase sunucusuna açılmış bir bağlantı olup olmadığına bakar, bir bağlantı yoksa fbsql_connect() işlevi değiştirgesiz çağrılmışçasına bir bağlantı oluşturmaya çalışır.

user

The user name.

password

The new password to be set.

old_password

The old password to be replaced.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top