PHP 8.1.0 Alpha 1 available for testing

fbsql_stop_db

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5 < 5.3.0)

fbsql_stop_dbStop a database on local or remote server

Açıklama

fbsql_stop_db ( string $database_name , resource $link_identifier = ? ) : bool

Stops a database on local or remote server.

Değiştirgeler

database_name

The database name.

bağlantı_tanıtıcısı

fbsql_connect() veya fbsql_pconnect() işlevinden dönen bir FrontBase bağlantı tanıtıcısı.

İsteğe bağlıysa ve belirtilmemişse işlev, FrontBase sunucusuna açılmış bir bağlantı olup olmadığına bakar, bir bağlantı yoksa fbsql_connect() işlevi değiştirgesiz çağrılmışçasına bir bağlantı oluşturmaya çalışır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top