PHP 7.4.8 Released!

imagepsencodefont

(PHP 4, PHP 5)

imagepsencodefontBir yazı tipinin karakter kodlamasını değiştirir

Açıklama

imagepsencodefont ( resource $yazıtipi , string $kodlama_dosyası ) : bool

Bir dosyadan bir karakter kodlaması yöneyi yükler ve yazı tipinin kodlama yöneyini bununla değiştirir. Bir PostScript yazı tipinin öntanımlı yöneyi 127'den büyük karakterleri kapsamadığından İngilizce dışında bir dil kullanacaksanız kodlamayı mutlaka değiştirmelisiniz.

Bu işleve her seferinde yeniden kullanmamak için en iyi yöntem yapılandırma dosyasında ps.default_encoding yönergesine doğru kodlama dosyasını belirtmektir. Böylece yüklediğiniz bütün yazı tipleri özdevinimli olarak doğru kodlamayı kullanırlar.

Değiştirgeler

yazıtipi

imagepsloadfont() tarafından döndürülen bir yazı tipi özkaynağı.

kodlama_dosyası

Bu dosyanın biçemi T1libs belgelerinde açıklanmaktadır. T1lib iki kullanıma hazır dosya ile gelir: IsoLatin1.enc ve IsoLatin2.enc.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - imagepsencodefont() örneği

<?php
//Bir .pfb yazı tipi dosyası yükleyelim
$font imagepsloadfont('./px3l.pfb');

// T1lib'e ISO Latin 1 kodlamasını kullan diyelim
imagepsencode($font'./IsoLatin1.enc');

// Burada yazı tipini kullanıyoruz

// İşimiz bitince yazı tipine ayrılan belleği serbest bırakıyoruz
imagepsfreefont($font);
?>

Notlar

Bilginize: Bu işlev sadece, PHP, --with-t1lib[=DİZİN] seçeneği ile derlenmişse kullanılabilir.

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
1
Scott Hanson
16 years ago
The t1lib-5.0.0 source includes 5 different encoding files under Fonts/enc/. For my text with German umlauts, using IsoLatin1.enc did not work, but PSLatin1.enc did the trick.
up
1
alex_marquarth at yahoo dot de
17 years ago
Because I have had problems with this function to find out that there is no result to store in a variable, a short example how to use:

$font = imagepsloadfont( "/home/www/font/Arial.pfb" );
imagepsencodefont( $font, "/home/www/font/IsoLatin1.enc" );

afterwards you can use the resource $font in each other ps function like imagepstext() or imagepsbbox().
To Top