PHP 7.4.8 Released!

imagepsloadfont

(PHP 4, PHP 5)

imagepsloadfontBir dosyadan bir PostScript Type 1 yazı tipi yükler

Açıklama

imagepsloadfont ( string $dosyaismi ) : resource

dosyaismi ile yolu belirtilen dosyadan bir PostScript Type 1 yazı tipi yükler.

Değiştirgeler

dosyaismi

Postscript yazı tipi dosyasının yolu.

Dönen Değerler

Herşey yolunda giderse geçerli bir yazıtipi tanıtıcısı döndürür. Aksi takdirde FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - imagepsloadfont() örneğ

<?php
// Yeni bir resim taslağı oluşturalım
$im imagecreatetruecolor(35045);

// Renkleri ayarlayalım ve artalanı boyayalım
$siyah imagecolorallocate($im000);
$beyaz imagecolorallocate($im255255255);
imagefilledrectangle($im0034944$beyaz);

// Yazı tipini yükleyip resme bir metin yazalım
// ve yazı tipinine ayırdığımız belleği serbest bırakalım
$font imagepsloadfont("bchbi.pfb");
imagepstext($im"Deneme 123... Çalıştı!"$font32$beyaz$siyah3232);
imagepsfreefont($font);

// Resmi çıktılayalım
header('Content-type: image/png');

imagepng($im);
imagedestroy($im);
?>

Notlar

Bilginize: Bu işlev sadece, PHP, --with-t1lib[=DİZİN] seçeneği ile derlenmişse kullanılabilir.

Ayrıca Bakınız

  • imagepsfreefont() - Bir PostScript Type 1 yazı tipi tarafından kullanılan belleği serbest bırakır

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top