Mid-Atlantic Developer Conference

Imagick::setImageRenderingIntent

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageRenderingIntentResme komutların uygulanış tarzını belirler

Açıklama

Imagick::setImageRenderingIntent ( int $uygulama_tarzı ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resme komutların uygulanış tarzını belirler.

Değiştirgeler

uygulama_tarzı

Uygulama tarzı sabitlerinden biri.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top