Mid-Atlantic Developer Conference

Imagick::spreadImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::spreadImageBir kümedeki her pikseli rasgele gösterir

Açıklama

Imagick::spreadImage ( float $yarıçap ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

yarıçap değiştirgesi ile belirtilen bir küme içindeki her pikseli rasgele gösteren özel bir etki yaratır.

Değiştirgeler

yarıçap

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top