Mid-Atlantic Developer Conference

ImagickDraw::setStrokeColor

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::setStrokeColorNesne dış hatlarını vurgulamakta kullanılacak rengi tanımlar

Açıklama

ImagickDraw::setStrokeColor ( ImagickPixel $vurgu_rengi ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Nesne dış hatlarını vurgulamakta kullanılacak rengi tanımlar.

Değiştirgeler

vurgu_rengi

Nesne dış hatlarını vurgulamakta kullanılacak renk.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top