phpday 2021 digital edition

mcrypt_generic_end

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5)

mcrypt_generic_endŞifrelemeyi sonlandırır

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 5.3.0'dan beri ÖNERİLMEMEKTEDİR ve PHP 7.0.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR.

Bu işlevin yerine kulllanılabilecekler:

Açıklama

mcrypt_generic_end ( resource $şt ) : bool

Uyarı

Yerine mcrypt_generic_deinit() işlevi kullanılmalıdır. mcrypt_module_close() işlevi ile kullanıldığında çok sayıda tamponun serbest bırakılması sebebiyle çökmelere sebep olabilir.

şt ile belirtilen şifreleme tanıtıcısı ile gerçekleştirlen şifrelemeyi sonlandırır. Tüm tamponları temizler ve kullanılan tüm modülleri kapatır. Hete durumunda false yoksa true döndürür.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top