PHP 8.0.6 Released!

ncurses_assume_default_colors

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_assume_default_colorsDefine default colors for color 0

Açıklama

ncurses_assume_default_colors ( int $fg , int $bg ) : int
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu risk göze alınamayacaksa bu işlev kullanılmamalıdır.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

fg

bg

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top