PHPKonf 2020 Online

ncurses_bkgd

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_bkgdSet background property for terminal screen

Açıklama

ncurses_bkgd ( int $attrchar ) : int
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

attrchar

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top