PHPKonf 2020 Online

ncurses_deleteln

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_deletelnDelete line at current position, move rest of screen up

Açıklama

ncurses_deleteln ( ) : bool
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Deletes the current line under cursor position. All lines below the current line are moved up one line. The bottom line of window is cleared. Cursor position does not change.

Dönen Değerler

Returns FALSE on success, otherwise TRUE.

Ayrıca Bakınız

  • ncurses_delch() - Delete character at current position, move rest of line left

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top