PHPKonf 2020 Online

ncurses_delwin

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_delwinDelete a ncurses window

Açıklama

ncurses_delwin ( resource $window ) : bool
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

window

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
nigelnquande at yahoo dot com
6 years ago
I haven't been able to get ncurses_delwin to work, so instead I've been overwriting the window with spaces (which is probably not the best way to go, but it works):

for ($i = 0; $i <= $rows; $i++) {
ncurses_wmove($window, $i, 0);
ncurses_whline($window, 32, $cols);
}
To Top