PHP 8.0.6 Released!

ncurses_echo

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_echoActivate keyboard input echo

Açıklama

ncurses_echo ( ) : bool
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu risk göze alınamayacaksa bu işlev kullanılmamalıdır.

Enables echo mode. All characters typed by user are echoed by ncurses_getch().

Dönen Değerler

Returns false on success, true if any error occurred.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top