ncurses_slk_clear

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_slk_clearClears soft labels from screen

Açıklama

ncurses_slk_clear ( ) : bool
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu risk göze alınamayacaksa bu işlev kullanılmamalıdır.

The function ncurses_slk_clear() clears soft label keys from screen.

Dönen Değerler

Returns true on errors, false otherwise.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top