PHP 8.0.6 Released!

ncurses_slk_refresh

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_slk_refreshCopies soft label keys to screen

Açıklama

ncurses_slk_refresh ( ) : int
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu risk göze alınamayacaksa bu işlev kullanılmamalıdır.

Copies soft label keys from virtual screen to physical screen.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top