ncurses_slk_restore

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_slk_restoreRestores soft label keys

Açıklama

ncurses_slk_restore ( void ) : int
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Restores the soft label keys after ncurses_slk_clear() has been performed.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top