ncurses_timeout

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_timeoutSet timeout for special key sequences

Açıklama

ncurses_timeout ( int $millisec ) : void
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu risk göze alınamayacaksa bu işlev kullanılmamalıdır.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

millisec

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
sandwyrm
10 years ago
ncurses_timeout( $value );

$value < 0 -> Block and wait for input indefinitely
$value = 0 -> Non-blocking poll for input
$value > 0 -> Block and wait for input for $value milliseconds
To Top