PHP 7.3.14 Released

parsekit_compile_file

(PECL parsekit >= 0.2.0)

parsekit_compile_fileCompile a PHP file and return the resulting op array

Açıklama

parsekit_compile_file ( string $filename [, array &$errors [, int $options = PARSEKIT_QUIET ]] ) : array
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Değiştirgeler

filename

A string containing the name of the file to compile. Similar to the argument to include.

errors

A 2D hash of errors (including fatal errors) encountered during compilation. Returned by reference.

options

One of either PARSEKIT_QUIET or PARSEKIT_SIMPLE. To produce varying degrees of verbosity in the returned output.

Dönen Değerler

Returns a complex multi-layer array structure as detailed below.

Örnekler

Örnek 1 parsekit_compile_file() example

<?php
var_dump
(parsekit_compile_file('hello_world.php'$errorsPARSEKIT_SIMPLE));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(5) {
  [0]=>
  string(37) "ZEND_ECHO UNUSED 'Hello World' UNUSED"
  [1]=>
  string(30) "ZEND_RETURN UNUSED NULL UNUSED"
  [2]=>
  string(42) "ZEND_HANDLE_EXCEPTION UNUSED UNUSED UNUSED"
  ["function_table"]=>
  NULL
  ["class_table"]=>
  NULL
}

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top