php[world] 2019 — 25 years of PHP

rename_function

(PECL apd >= 0.2)

rename_functionKüresel işlev tablosunda bir işlevin ismini değiştirir

Açıklama

rename_function ( string $özgün_isim , string $yeni_isim ) : bool

Küresel işlev tablosunda bir işlevin ismini değiştirir. Yerleşik işlevleri geçici olarak geçersiz kılmak için kullanışlıdır.

Değiştirgeler

özgün_isim

Asıl işlev ismi.

yeni_isim

İşlevin özgün isminin yerini alacak isim.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - rename_function() örneği

<?php
rename_function
('mysql_connect'';debug_mysql_connect' );
?>

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-29
Matt
13 years ago
As of apd 1.0.1, rename_function is case sensitive.  The parameter original_name must be all lowercase for it to work properly.  Your function can still be camel case, for example, but you must specify that function as all lower case for the original_name parameter.
To Top