runkit_method_remove

(PECL runkit >= 0.7.0)

runkit_method_removeDynamically removes the given method

Açıklama

runkit_method_remove ( string $classname , string $methodname ) : bool

Bilginize: Bu işlev çalışmakta olan yöntemi değiştirmekte kullanılamaz.

Değiştirgeler

classname

The class in which to remove the method

methodname

The name of the method to remove

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 runkit_method_remove() example

<?php
class Example {
    function 
foo() {
        return 
"foo!\n";
    }

    function 
bar() {
        return 
"bar!\n";
    }
}

// Remove the 'foo' method
runkit_method_remove(
    
'Example',
    
'foo'
);

echo 
implode(' 'get_class_methods('Example'));

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bar

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top