session_pgsql_add_error

(PECL session_pgsql SVN)

session_pgsql_add_errorIncrements error counts and sets last error message

Açıklama

session_pgsql_add_error ( int $error_level [, string $error_message ] ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

error_level

error_message

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top